Wideo

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-25

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

(druki nr 492 i 596)

. Jak już zostało powiedziane, projekt ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego decyzji ramowych Rady, które z jednej strony dotyczą zapobiegania konfliktom jurysdykcyjnym w postępowaniach karnych prowadzonych na terenie państw Unii Europejskiej, a z drugiej strony wzajemnego uznawania decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. Po tak rzeczywiście wnikliwym i dogłębnym zniuansowaniu, przeanalizowaniu przez posła sprawozdawcę meandrów projektu ustawy nie pozostaje mi nic innego niż to, żeby powiedzieć, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie widzi żadnych kontrowersji w proponowanym przedłożeniu. W związku z powyższym oczywiście będziemy głosowali za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe

Data: 2012-07-24

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W świetle stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałbym zadać pytanie. Wydaje mi się, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwarzał realną szansę na poprawę sytuacji osób, które mogą być poszkodowane zamieszczeniem nierzetelnego materiału prasowego. Odnoszę wrażenie, że ta szansa po prostu nie została wykorzystana.

Zatem moje pytanie jest czysto retoryczne: Czy autorzy projektu uważają, że sytuacja osób, które mogą domagać się sprostowania przede wszystkim od tej prasy, od tych mediów, które są bardzo mocne na rynku, rzeczywiście się poprawia? Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Data: 2012-07-24

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o to, jakie koszty poniosą członkowie spółdzielni – nie Skarb Państwa, bo w uzasadnieniu jest wyraźnie napisane, że tutaj nie będzie skutków finansowych, ani nie spółdzielnie – z powodu wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo przecież w tej chwili te grunty, na których zostały posadowione budynki przed rokiem 1990, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, nie będą mogły stawać się własnością spółdzielni na zasadzie zasiedzenia. Mamy po prostu sytuację, w której spółdzielnia, chcąc unormować stan prawny, będzie musiała wykupić te grunty i dojść do jakiegoś porozumienia, np.

w formie umowy, z właścicielami prywatnymi czy z samorządami. Oczywiście będzie to implikowało koszty. Czy oszacowano, jakie może to mieć skutki finansowe przede wszystkim dla członków spółdzielni? Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 8 9 10 11 12 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.