Wideo

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Data: 2012-07-24

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt zakłada rozdzielenie działalności w zakresie wytwarzania energii i w zakresie przesyłu. Z tego tytułu rodzi się wiele pytań, przede wszystkim o to, kto będzie odpowiadał za stan polskich sieci przesyłowych.

Wiemy, że jest to główny problem polskiej energetyki, polska sieć przesyłowa wymaga gruntownej modernizacji. Rozumiem, że będą odpowiadały za to podmioty, które mają zajmować się przesyłem. W tej sytuacji nasuwa się kolejne pytanie: Jakie to będzie rodziło implikacje dla końcowego odbiorcy i jak to wpłynie na wzrost cen energii elektrycznej przede wszystkim? Rozumiem bowiem, że w tym momencie ta działalność będzie zdecydowanie mniej opłacalna niż działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej. Dziękuję.

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

(druk nr 547)

. Jak było powiedziane, ustawa stanowiła wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba przypomnieć, że projektodawcą ustawy był Senat i pierwotna propozycja Senatu zmieniała brzmienie art. 632a w sposób nader ogólny. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie Wysoka Izba bardzo mocno doprecyzowała brzmienie art.

632a, pozostawiając w pierwotnym brzmieniu art. 632a jako § 1 i dodając § 2. Ta propozycja rzeczywiście zakładała zwrot kosztów, tak jak pan poseł Kozdroń powiedział, w sprawach zarówno publicznoskargowych, jak i prywatnoskargowych. I rzeczywiście okazuje się, że ten ciąg prac legislacyjnych jest po prostu nader przydatny, bo jednak okazuje się, że idea, która przyświecała Trybunałowi Konstytucyjnemu w trakcie wyrokowania w tej sprawie, odnosiła się w istocie do spraw publicznoskargowych. A zatem to doprecyzowanie Senatu jest jak najbardziej uzasadnione i obecne brzmienie artykułu, już tym razem nowego, art.

632b, wydaje się najpełniej wykonywać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przyjęcie poprawki Senatu. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pan minister w swoim wystąpieniu wspomniał o tym, że decyzja ramowa dotycząca konfliktów jurysdykcyjnych powinna być implementowana do czerwca. Nawiązując do wystąpienia posła Kownackiego, chciałbym zapytać, jakie przyczyny spowodowały to, że projekt trafia do Wysokiej Izby dopiero teraz.

Czy dlatego, że problem konfliktów jurysdykcyjnych jest marginalny i w związku z tym ministerstwo nie spieszyło się z tym przedłożeniem? Czy inaczej, jeżeli nie jest marginalny, w jaki sposób polscy prokuratorzy i sądy radziły sobie z tym problemem? Dziękuję.

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 9 10 11 12 13 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.