Wideo

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

(druk nr 547)

. Jak było powiedziane, ustawa stanowiła wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba przypomnieć, że projektodawcą ustawy był Senat i pierwotna propozycja Senatu zmieniała brzmienie art. 632a w sposób nader ogólny. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie Wysoka Izba bardzo mocno doprecyzowała brzmienie art.

632a, pozostawiając w pierwotnym brzmieniu art. 632a jako § 1 i dodając § 2. Ta propozycja rzeczywiście zakładała zwrot kosztów, tak jak pan poseł Kozdroń powiedział, w sprawach zarówno publicznoskargowych, jak i prywatnoskargowych. I rzeczywiście okazuje się, że ten ciąg prac legislacyjnych jest po prostu nader przydatny, bo jednak okazuje się, że idea, która przyświecała Trybunałowi Konstytucyjnemu w trakcie wyrokowania w tej sprawie, odnosiła się w istocie do spraw publicznoskargowych. A zatem to doprecyzowanie Senatu jest jak najbardziej uzasadnione i obecne brzmienie artykułu, już tym razem nowego, art.

632b, wydaje się najpełniej wykonywać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przyjęcie poprawki Senatu. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pan minister w swoim wystąpieniu wspomniał o tym, że decyzja ramowa dotycząca konfliktów jurysdykcyjnych powinna być implementowana do czerwca. Nawiązując do wystąpienia posła Kownackiego, chciałbym zapytać, jakie przyczyny spowodowały to, że projekt trafia do Wysokiej Izby dopiero teraz.

Czy dlatego, że problem konfliktów jurysdykcyjnych jest marginalny i w związku z tym ministerstwo nie spieszyło się z tym przedłożeniem? Czy inaczej, jeżeli nie jest marginalny, w jaki sposób polscy prokuratorzy i sądy radziły sobie z tym problemem? Dziękuję.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-07-12

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, druk nr 492. Przedłożenie rządowe stanowi, jak zostało powiedziane, implementację prawa unijnego, tzn.

decyzji ramowej Rady o numerze 2009/948/WSiSW w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów oraz decyzji ramowej o numerze 2009/829/ WSISW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. W jaki sposób następuje ta transpozycja? Otóż zmiany polegają na dodaniu do Kodeksu postępowania karnego po art. 592 art. 592a–592f, w których reguluje się sposób postępowania sądu lub prokuratorów w celu uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu za granicą, tak aby w efekcie zapobiec konfliktom jurysdykcyjnym, uniknąć ich.

Natomiast jeśli chodzi o drugą decyzję ramową, jej wykonanie następuje poprzez dodanie dwóch dodatkowych rozdziałów do Kodeksu postępowania karnego, rozdziału 65c, który będzie regulował zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego, oraz rozdziału 65d, który będzie z kolei regulował tryb postępowania w przypadku wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Jako że jesteśmy zobligowani stosować prawo unijne i implementować je do naszego porządku prawnego, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 10 11 12 13 14 22 23 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.