Wideo

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-25

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! We wczorajszej debacie nad tym punktem większość klubów uznała, że wprowadzenie ustawy o fundacjach politycznych jest całkowicie bezzasadne. Wobec powyższego jest pytanie do wnioskodawców, czyli Platformy Obywatelskiej. Dlaczego państwo nie powołacie fundacji, która zajmowałaby się szkoleniami, działalnością edukacyjną?

Wtedy, jeżeli macie problem z kulturą polityczną, z debatą publiczną, wartościami demokratycznymi, z działania takiej fundacji, z jej usług mogliby skorzystać – na przykład w ramach krótkiego kursu kultury politycznej – pan poseł Niesiołowski, pan premier, minister Nowak…

(Poruszenie na sali)

(Poseł Tomasz Kulesza: Jesteś bezczelny.)

(Poseł Stefan Niesiołowski: Odczep się.)

Marszałek Ewa Kopacz: Panie pośle, proszę się skoncentrować na meritum.

(Gwar na sali)

(Głos z sali: Sam się naucz kultury.)

To jest wasza kultura polityczna. Panie pośle, to jest wasza kultura polityczna.

(Głos z sali: Wasza, wasza.)

W ramach zajęć z dialogu społecznego pan premier mógłby się dowiedzieć, że piarowski pic to nie jest poważna rozmowa ze społeczeństwem. Proszę państwa, możecie powołać taką fundację, ale Prawo i Sprawiedliwość naprawdę nie potrzebuje tego rodzaju tworów. My potrafimy gospodarować publicznym groszem bez tego rodzaju fundacji. Dziękuję.

(Oklaski)

(Poseł Mariusz Orion Jędrysek: Ja się zgłosiłem do zabrania głosu.)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-24

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt ma wiele smaczków, ja chciałbym zapytać o jeden. Państwo piszecie, że wpłata od osoby fizycznej w roku nie może przekroczyć pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, ale jednocześnie na te środki, które gromadzi fundacja, mogą składać się darowizny, spadki, zapisy. Rozumiem, że to ograniczenie dotyczy na przykład darowizny.

Ale mam pytanie o spadki. Czy spadkodawca będzie mógł zapisać na przykład fundacji dom, czy będzie mógł zapisać jedynie tę 5-krotność najniższego wynagrodzenia? Podobnie, jeżeli chodzi o zapisy, chcę zapytać, czy to ograniczenie dotyczy również spadków i zapisów. Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-24

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych, druk nr 381. Projektowana ustawa ma zobowiązać partie polityczne do powołania nowych bytów prawnych – fundacji politycznych. Głównym celem fundacji będzie oczywiście gromadzenie środków na realizację ustawowych zadań statutowych.

Jakie to są zadania? Fundacje mają troszczyć się o podniesienie jakości debaty publicznej, o promowanie wartości demokratycznych, o zwiększenie aktywności wyborczej obywateli, o podniesienie kultury politycznej, też o stworzenie zaplecza eksperckiego dla partii politycznych. Te zadania będzie realizowała fundacja poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, nawet naukową przez organizowanie konferencji itd., itd. Otóż, proszę państwa, chciałbym was zapewnić, że moja partia, Prawo i Sprawiedliwość, te zadania realizuje. Realizuje je w oparciu o ustawę o partiach politycznych, w trosce o interes obywateli i oczywiście dobrze pojęty interes partii.

Właściwie każdej partii na realizacji tych zadań powinno zależeć, a jeżeli ich nie wykonuje, to w efekcie osiąga po prostu taki, a nie inny wynik wyborczy. Przypomnę, że przecież niedawno nowelizowaliśmy ustawę o partiach politycznych, wprowadziliśmy zapis o funduszu eksperckim, wynoszącym od 5% do 15% subwencji, już de facto pomniejszonej. I tutaj jest pytanie rzeczywiście o intencje, bo państwo najpierw deklarowaliście gotowość w ogóle likwidacji finansowania partii z budżetu, później ograniczyliście to finansowanie o połowę, czyli są to działania wymierzone w opozycję, w partie opozycyjne, tak aby utrudnić ich działalność. To jest prawdziwa intencja i nie inaczej odbieramy ten projekt. W projekcie jest zapis o obowiązkowym odpisie 25% subwencji, już przecież pomniejszonym na funkcjonowanie fundacji politycznej.

Powiedziałem, że te zadania można realizować w oparciu o dotychczasowe przepisy. Nie trzeba tworzyć, mnożyć nowych bytów prawnych, które generują koszty. Umówmy się bowiem, że jeżeli chodzi o działalność jakiejkolwiek fundacji, to gros środków zgromadzonych przez fundację pochłaniają koszty jej działania, czyli głównie koszty osobowe. Czy zatem chodzi o to, żeby funkcjonariusze partyjni Platformy Obywatelskiej mieli dodatkowe zatrudnienie, możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów? A więc to jest drugi jakby cel tego projektu obok tego nadrzędnego – żeby partiom opozycyjnym utrudnić działanie.

Oczywiście znowu można byłoby przyjrzeć się, w jaki sposób w praktyce dzisiaj realizowane są cele, o których państwo piszecie w projekcie ustawy, podniesienie jakości debaty publicznej. Przecież państwo uciekacie od debaty publicznej. Pokazaliście to chociażby podczas tak ważnej dla Polaków debaty, jak podwyższenie wieku emerytalnego. Pokazaliście, jak może wyglądać debata w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Mówicie państwo o zwiększeniu aktywności wyborczej obywateli, a kiedy obywatele, ponad 2 mln osób, występują z wnioskiem o referendum, co stanowi najwyższą formę demokracji, państwo ten wniosek lekceważycie, odrzucacie taką możliwość.

Państwo mówicie o promowaniu wartości demokratycznych, a jednocześnie kneblujecie usta opozycji, jednocześnie największej stacji katolickiej

(Dzwonek)

odmawiacie miejsca na multipleksie. To jest promowanie wartości demokratycznych. A kultura polityczna? Czy ta kultura polityczna, promowana z kolei przez fundacje, ma wyglądać tak jak wystąpienia posła Stefana Niesiołowskiego? To jest właśnie kultura polityczna?

Proszę państwa, oczywiście uważamy, że ta zmiana jest zupełnie niepotrzebna, jesteśmy przeciwni uchwaleniu tej ustawy, mało tego, procedowaniu nad nią, wobec tego zgłaszam w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 11 12 13 14 15 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.