Wideo

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-06-13

Panie Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

(druki nr 289 i 433)

. Jak już powiedziano, projekt stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, konkretnie odnoszącego się do art. 632a. Propozycja senacka dotycząca zmiany brzmienia tego artykułu szła zbyt daleko, a właściwie mieliśmy w komisji wątpliwości co do tego, czy wyczerpuje dyspozycje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, że to, co komisja wypracowała w ramach swoich prac, jest rozwiązaniem optymalnym i w tej sytuacji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze tę nowelizację.

Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-25

Pani poseł źle zrozumiała moje pytanie i moją wypowiedź.

(Poseł Rafał Grupiński: …nie chcecie myśleć.)

Ja nie chciałem powiedzieć nic innego tylko to, że fundacja polityczna naprawdę nie jest do niczego potrzebna, że rzeczywiście jest powołana wyłącznie po to, żeby państwa funkcjonariusze partyjni mieli nowe koryto…

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Tak jest.)

…z którego mogliby się dobrze nażreć. Dziękuję.

(Oklaski)

(Poseł Krystyna Skowrońska: Kultury panu trzeba.)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych

Data: 2012-05-25

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! We wczorajszej debacie nad tym punktem większość klubów uznała, że wprowadzenie ustawy o fundacjach politycznych jest całkowicie bezzasadne. Wobec powyższego jest pytanie do wnioskodawców, czyli Platformy Obywatelskiej. Dlaczego państwo nie powołacie fundacji, która zajmowałaby się szkoleniami, działalnością edukacyjną?

Wtedy, jeżeli macie problem z kulturą polityczną, z debatą publiczną, wartościami demokratycznymi, z działania takiej fundacji, z jej usług mogliby skorzystać – na przykład w ramach krótkiego kursu kultury politycznej – pan poseł Niesiołowski, pan premier, minister Nowak…

(Poruszenie na sali)

(Poseł Tomasz Kulesza: Jesteś bezczelny.)

(Poseł Stefan Niesiołowski: Odczep się.)

Marszałek Ewa Kopacz: Panie pośle, proszę się skoncentrować na meritum.

(Gwar na sali)

(Głos z sali: Sam się naucz kultury.)

To jest wasza kultura polityczna. Panie pośle, to jest wasza kultura polityczna.

(Głos z sali: Wasza, wasza.)

W ramach zajęć z dialogu społecznego pan premier mógłby się dowiedzieć, że piarowski pic to nie jest poważna rozmowa ze społeczeństwem. Proszę państwa, możecie powołać taką fundację, ale Prawo i Sprawiedliwość naprawdę nie potrzebuje tego rodzaju tworów. My potrafimy gospodarować publicznym groszem bez tego rodzaju fundacji. Dziękuję.

(Oklaski)

(Poseł Mariusz Orion Jędrysek: Ja się zgłosiłem do zabrania głosu.)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 11 12 13 14 15 22 23 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.