Wideo

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data: 2012-04-26

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać, w czyim interesie wprowadzacie tę pseudoreformę. Łamiecie umowę społeczną.

To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, stawiam pytanie: Czy dokonaliście krytycznej analizy obecnie obowiązującego systemu emerytalnego, szczególnie jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne? Czy przypadkiem wasza obecna nowelizacja nie jest w interesie OFE? Czy nie chodzi o to, panie ministrze, żeby otwarte fundusze emerytalne, firmy, które tymi otwartymi funduszami zarządzają, mogły w przypadku kobiet dodatkowo przez 7 lat – 7 lat – pobierać środki bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo przecież nie ma jakiejkolwiek gwarancji w stosunku do tych podmiotów

(Dzwonek)

, że wypłacą obiecane świadczenia emerytalne, a w stosunku do mężczyzn przez kolejne 2 lata? Panie ministrze, czy nie chodzi o to, że ta reforma tak naprawdę ma zrekompensować straty, które poniosły otwarte fundusze emerytalne w wyniku pewnej kosmetyki dokonanej w poprzedniej kadencji? Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-04-25

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wiemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad szerszą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Przypominają nam o tym wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu nowelizacji. I moje pytanie do pana ministra: Czy po prostu prace ministerstwa – bo też w uzasadnieniu piszecie państwo o tym, że ministerstwo również nad art.

232a się pochyla – idą w tym samym kierunku, co prace Senatu? Bo jeżeli tak, to wszystko OK, a jeżeli z kolei w jakimś odmiennym, to będzie wtedy kłopot. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

Data: 2012-04-25

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. Przedmiotem projektowanej nowelizacji jest zmiana art.

632a. Ta nowelizacja stanowi, jak już powiedziano, wykonanie dyspozycji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a jej celem jest dostosowanie obecnego stanu prawnego do wymogów tegoż wyroku. Art. 632a reguluje sprawę kosztów procesu w przypadku umorzenia postępowania i wprowadza wyjątek od zasad ogólnych określonych w art. 632 Kodeksu postępowania karnego.

Przypomnę, że w przypadku spraw z oskarżenia prywatnego, rzecz oczywista, w razie umorzenia postępowania kosztami jest obciążony oskarżyciel, kiedy zaś strony zawarły ugodę, wówczas te koszty są rozkładane, a w sprawach z oskarżenia publicznego kosztami jest obciążany Skarb Państwa, z pewnymi wyjątkami. Jeżeli chodzi o art. 632 w dotychczasowym brzmieniu, to zakładał on dwie sytuacje, to znaczy sytuację w wypadku spraw z oskarżenia publicznego i odmienną, jeżeli chodzi o sprawy z oskarżenia prywatnego. Proponowana nowelizacja jakby to rozróżnienie znosi. W świetle nowego brzmienia tego zapisu już tego rozróżnienia po prostu nie będzie.

Rozumiem, że tak sformułowana propozycja nowelizacji art. 632a pozwoli wykonać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jako klub oczywiście stoimy na stanowisku, że dostosowanie stanu prawnego do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest obowiązkiem Wysokiej Izby i te sprawy powinny mieć pierwszeństwo, jeżeli chodzi o proces legislacyjny. W tej sytuacji w imieniu klubu oczywiście wnoszę o skierowanie projektu ustawy do właściwej komisji, tzn. do komisji do spraw zmian w kodyfikacjach.

Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 15 16 17 18 19 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.