Wideo

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data: 2012-05-09

A ile, pani poseł, wydaliście na Stadion Narodowy? Moje pytanie oczywiście jest skierowane do autorów tego projektu, ale także do większości parlamentarnej: Jak państwo rozumiecie ideę demokratycznego państwa prawa, zapisaną w konstytucji? Dla urzeczywistnienia tej idei po prostu trzeba stosować zasady, które są zapisane w konstytucji, chociażby takie jak obszernie dzisiaj omawiana przez panią prof. Hrynkiewicz zasada praw nabytych. Czy waszym zdaniem możliwe jest dowolne stosowanie tej zasady?

Tak, przestrzegamy tej zasady w stosunku do służb mundurowych, ale w stosunku do innych grup zawodowych już nie, w stosunku do robotników, nauczycieli, urzędników ta zasada już nie musi być stosowana. W debacie podczas pierwszego czytania mówiłem o tym, że ustawa taka jak ustawa emerytalna stanowi międzypokoleniową umowę społeczną. Jeśli chodzi o zmianę takiej ustawy, trzeba szukać konsensusu. Państwo nawet nie próbowaliście szukać tego konsensusu, łamiąc kolejną zasadę, zasadę dialogu społecznego. Ta ustawa jest uchwalana nie tylko bez udziału opozycji, ale także bez udziału strony społecznej.

Dzisiaj strona społeczna stoi pod Sejmem, państwo z nimi nie rozmawiacie. Dlatego mam kolejne pytanie: W jaki sposób chcecie państwo obronić tę ustawę? W świetle deklaracji zarówno Prawa i Sprawiedliwości, największego klubu opozycyjnego, jak i pozostałych klubów opozycyjnych ta ustawa po kolejnych wyborach po prostu zostanie uchylona. Stąd pytanie: Na co wam ustawa, która będzie obowiązywać zaledwie dwa lata od chwili wejścia w życie? Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywi

Data: 2012-04-26

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytam o konsekwencję rządu. Dwie godziny temu zakończyliśmy debatę na temat zaopatrzenia emerytalnego wszystkich Polaków. W tej chwili rozmawiamy o służbach mundurowych.

I te nowe zasady, nowe regulacje mają dotyczyć wyłącznie tych funkcjonariuszy, którzy zostaną zatrudnieni po 31 grudnia 2012 r. Rozumiem, że państwo taką propozycję składacie dlatego, że gdyby miało to dotyczyć wszystkich obecnych funkcjonariuszy, to ta ustawa byłaby po prostu niekonstytucyjna. I pytam: Dlaczego? Dlaczego od 31 grudnia 2012 r.?

(Dzwonek)

Dlaczego jest przyjęty taki przedział czasowy? Czy państwo w tym momencie nie dzielicie Polaków? Bo wydawałoby się oczywiste, że również – w zasadzie nie jest to pytanie do pana ministra, tylko do rządu – te same zasady powinny dotyczyć tego projektu ustawy, nad którym debatowaliśmy dwie godziny temu. Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data: 2012-04-26

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać, w czyim interesie wprowadzacie tę pseudoreformę. Łamiecie umowę społeczną.

To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, stawiam pytanie: Czy dokonaliście krytycznej analizy obecnie obowiązującego systemu emerytalnego, szczególnie jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne? Czy przypadkiem wasza obecna nowelizacja nie jest w interesie OFE? Czy nie chodzi o to, panie ministrze, żeby otwarte fundusze emerytalne, firmy, które tymi otwartymi funduszami zarządzają, mogły w przypadku kobiet dodatkowo przez 7 lat – 7 lat – pobierać środki bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo przecież nie ma jakiejkolwiek gwarancji w stosunku do tych podmiotów

(Dzwonek)

, że wypłacą obiecane świadczenia emerytalne, a w stosunku do mężczyzn przez kolejne 2 lata? Panie ministrze, czy nie chodzi o to, że ta reforma tak naprawdę ma zrekompensować straty, które poniosły otwarte fundusze emerytalne w wyniku pewnej kosmetyki dokonanej w poprzedniej kadencji? Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 15 16 17 18 19 22 23 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.