Wideo

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw

Data: 2012-02-29

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W wystąpieniu klubowym nie chciałem wskazywać słabych stron tego projektu, bo o tym będziemy dyskutowali już w trakcie prac komisji, ale zgadzam się z posłem Andrzejem Derą, że rzeczywiście projekt ma dosyć dużo tych słabych punktów. Chciałbym się zapytać, jak państwo wyobrażacie sobie procedurę sprawdzania prawdziwości oświadczeń, bo jeżeli decyzja administracyjna zostanie wydana w oparciu o nieprawdziwe oświadczenie, rzeczywiście będzie kłopot. Co prawda odnosicie się do tego, że tę nieprawidłową będzie można uchylić, ale w istocie najpierw trzeba będzie dojść do tego, czy oświadczenie było prawdziwe, czy nieprawdziwe.

Jaka tutaj będzie procedura, o tym projekt ustawy już milczy. A z jakimi będzie się to wiązało kosztami, uciążliwościami? To jest kolejne pytanie. Prosiłbym, żebyście państwo ustosunkowali się do tego. Dziękuję.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw

Data: 2012-02-29

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw

(druk nr 181)

. Przedmiotem projektowanej ustawy są zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego polegające na uproszczeniu procedury, a uproszczenie to ma polegać przede wszystkim na możliwości zamiany obowiązku przedkładania zaświadczeń w postępowaniu administracyjnym na obowiązek złożenia oświadczenia przez stronę postępowania. Ja chciałbym przypomnieć, że podobne propozycje w poprzednich kadencjach składał klub Prawa i Sprawiedliwości. W tej sytuacji, w związku z tym, że projekt przewiduje uproszczenie i ta propozycja w sposób oczywisty będzie zmierzała do uproszczenia postępowania administracyjnego, uważamy, że jest to regulacja, nad którą warto się pochylić, którą warto rozważyć. Oczywiście ta zamiana będzie się wiązała z licznymi uwarunkowaniami.

I tutaj jest właśnie pytanie, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. W jaki sposób te propozycje wprowadzić do systemu prawnego, aby one nie spowodowały szkody miast korzyści? I nad tym, myślę, będziemy dyskutowali już w trakcie prac w komisji sejmowej. W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przekazanie projektu do dalszych prac legislacyjnych we właściwej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. Dziękuję.

Czytaj więcej

Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 w roku 2010 wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Data: 2012-02-28

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście zadam pytanie w odniesieniu do swojego regionu. Jak wygląda realizacja Strategii Rozwoju Kraju na terenie województwa lubuskiego? Mieszkańców mojego regionu interesują przede wszystkim te inwestycje, które są strategiczne z punktu widzenia i rozwoju kraju, i rozwoju województwa lubuskiego.

Myślę przede wszystkim o inwestycji drogowej, budowie drogi S3. Mieszkańców poraziła w ubiegłym roku wiadomość o wstrzymaniu finansowania realizacji tej inwestycji. Stąd jest pytanie o to, czy rzeczywiście ta inwestycja jest zagrożona. Mamy bardzo poważne obawy, że realizacja budowy drogi S3 zostanie wstrzymana na wysokości Sulechowa i w kierunku Nowego Miasteczka do granicy województwa realizowana już nie będzie. Stąd pytanie, jak jest właśnie z tą inwestycją, no i oczywiście z inwestycjami kolejowymi, też ważnymi dla rozwoju kraju.

Na terenie województwa lubuskiego przebiega bowiem linia, która jest

(Dzwonek)

nazywana potocznie odrzanką, od Wrocławia przez Zieloną Górę w kierunku Szczecina. I znowu mamy informację o tym, że owszem, Szczecin będzie łączony z Wrocławiem, ale przez Poznań. To też niepokoi Lubuszan. Stąd też moje pytanie o te inwestycje. Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 19 20 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.