Wideo

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw

Data: 2012-02-29

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw

(druk nr 181)

. Przedmiotem projektowanej ustawy są zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego polegające na uproszczeniu procedury, a uproszczenie to ma polegać przede wszystkim na możliwości zamiany obowiązku przedkładania zaświadczeń w postępowaniu administracyjnym na obowiązek złożenia oświadczenia przez stronę postępowania. Ja chciałbym przypomnieć, że podobne propozycje w poprzednich kadencjach składał klub Prawa i Sprawiedliwości. W tej sytuacji, w związku z tym, że projekt przewiduje uproszczenie i ta propozycja w sposób oczywisty będzie zmierzała do uproszczenia postępowania administracyjnego, uważamy, że jest to regulacja, nad którą warto się pochylić, którą warto rozważyć. Oczywiście ta zamiana będzie się wiązała z licznymi uwarunkowaniami.

I tutaj jest właśnie pytanie, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. W jaki sposób te propozycje wprowadzić do systemu prawnego, aby one nie spowodowały szkody miast korzyści? I nad tym, myślę, będziemy dyskutowali już w trakcie prac w komisji sejmowej. W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przekazanie projektu do dalszych prac legislacyjnych we właściwej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. Dziękuję.

Czytaj więcej

Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 w roku 2010 wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Data: 2012-02-28

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście zadam pytanie w odniesieniu do swojego regionu. Jak wygląda realizacja Strategii Rozwoju Kraju na terenie województwa lubuskiego? Mieszkańców mojego regionu interesują przede wszystkim te inwestycje, które są strategiczne z punktu widzenia i rozwoju kraju, i rozwoju województwa lubuskiego.

Myślę przede wszystkim o inwestycji drogowej, budowie drogi S3. Mieszkańców poraziła w ubiegłym roku wiadomość o wstrzymaniu finansowania realizacji tej inwestycji. Stąd jest pytanie o to, czy rzeczywiście ta inwestycja jest zagrożona. Mamy bardzo poważne obawy, że realizacja budowy drogi S3 zostanie wstrzymana na wysokości Sulechowa i w kierunku Nowego Miasteczka do granicy województwa realizowana już nie będzie. Stąd pytanie, jak jest właśnie z tą inwestycją, no i oczywiście z inwestycjami kolejowymi, też ważnymi dla rozwoju kraju.

Na terenie województwa lubuskiego przebiega bowiem linia, która jest

(Dzwonek)

nazywana potocznie odrzanką, od Wrocławia przez Zieloną Górę w kierunku Szczecina. I znowu mamy informację o tym, że owszem, Szczecin będzie łączony z Wrocławiem, ale przez Poznań. To też niepokoi Lubuszan. Stąd też moje pytanie o te inwestycje. Dziękuję.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej str. projekcie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o spo

Data: 2012-02-28

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie i do projektodawcy, i do posła sprawozdawcy. Chciałbym, żeby odnieść się do uwag, które zostały sformułowane przez Sąd Najwyższy, dlatego że podniesiono kilka wątpliwości dotyczących wprowadzenia na grunt polskiego systemu prawnego nowej kategorii norm o randze wyższej od ustawy, czyli mam tu na myśli przepisy międzynarodowej organizacji sportowej, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, regulaminy takich organizacji lub tego komitetu. To wymienia się w tych uwagach.

Podnosi się również, że rzeczywiście na naszym gruncie brak jest legalnych definicji

(Dzwonek)

kategorii pojęciowych takich jak: reprezentacja kraju, strój reprezentacji. I nie zauważyłem, żebyśmy w ostatecznym projekcie zawartym w sprawozdaniu do tych uwag się odnieśli. Tak że bardzo prosiłbym o to odniesienie. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 20 21 22 23 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.