Wideo

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Data: 2013-01-23

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.

Projekt ustawy jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście jest tu pewien problem, na który zwracał uwagę mój przedmówca, niemniej jednak wyrok trybunału z 13 grudnia 2011 r. nakazuje Wysokiej Izbie działanie. W tym przypadku Senat zajął się tą sprawą. Rzecz polega na tym, aby tajemnicę statystyczną objąć taką samą ochroną, jaką objęte są inne tajemnice zawodowe, chociażby tajemnica adwokacka. Rzeczywiście można dyskutować, czy to przedłożenie w pełni rozwiązuje problem, tym bardziej że w przypadku tajemnicy statystycznej mamy do czynienia z trochę innym charakterem informacji niejawnych niż w przypadku chociażby tajemnicy zawodowej adwokata. Niemniej jednak ta propozycja w tej chwili jest w zasadzie jedyną, więc z całą pewnością trzeba się nad nią pochylić i w trakcie dalszych prac legislacyjnych dopracować, tak żeby art. 180 Kodeksu postępowania karnego w istocie rozwiązywał problem, na który wskazał nam Trybunał Konstytucyjny.

W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przekazanie projektu do dalszych prac legislacyjnych, oczywiście we właściwej komisji, w komisji do spraw zmian w kodyfikacjach. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Data: 2013-01-04

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła wnioskodawcy. Mianowicie jaka jest ocena tego projektu dokonana przez środowisko przedsiębiorców? Myślę bowiem, że w dużej mierze działalność sądów dotyczy firm prowadzących działalność gospodarczą. Skoro jest bowiem ten projekt, to wynika on z pewnego problemu. Gdyby problemu nie było, to nie byłoby potrzeby wprowadzania do Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowanych zmian. Rzeczywiście interesująca jest sprawa monitorowania funkcjonowania e-postępowania, bo liczba 3% nietrafionych nakazów wydaje się po prostu trochę zaniżona. Sądzę, że tych nietrafionych nakazów może być znacznie, znacznie więcej. I to jest pytanie do ministerstwa.

(Dzwonek)

Czy e-postępowanie, sądy, ich działalność są na bieżąco monitorowane i jaka jest realna skala zjawiska nietrafionych nakazów w postępowaniu upominawczym elektronicznym? Dziękuję.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Data: 2013-01-04

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt zawarty w druku nr 988 wprowadza do postępowania cywilnego nową instytucję właściwości odmiejscowionej. To taki wyjątek od ogólnej zasady, kiedy właściwość sądu ocenia się według miejsca zamieszkania pozwanego. Zgodnie z projektem ta właściwość będzie zależna od tego, któremu sądowi zostanie powierzona dana sprawa, która wpłynęła w wyniku postępowania elektronicznego w postępowaniu upominawczym elektronicznym i wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku, bo rzeczywiście to postępowanie, które odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych, właściwie nie stwarza jakichś wielkich kłopotów i uciążliwości dla strony pozwanej. Należy się tutaj zgodzić z wnioskodawcami, że właściwie ten dostęp do akt znajduje się w Internecie, czyli po prostu bez względu na to, gdzie ta sprawa będzie rozpatrywana, pozwany zawsze będzie mógł śledzić jej przebieg. To jest jedna rzecz. Ta propozycja na pewno usprawni przebieg postępowania cywilnego, natomiast kolejne propozycje dotyczące wzmocnienia pozycji dłużnika, pozwanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym i upominawczym elektronicznym, też wydają się słuszne. Szczególnie w postępowaniu upominawczym elektronicznym często jest tak, że dłużnik czy domniemany dłużnik rzeczywiście dowiaduje się o tym, że zapadł wyrok w procesie cywilnym, zasądzający roszczenie na etapie postępowania egzekucyjnego. Często jest tak, że właściwie nastąpiły już skutki, które trudno jest odwrócić, a przynajmniej jest to niezwykle uciążliwe dla osoby, przeciwko której zasądzono wyrok.

Zabezpieczenia związane z nałożeniem dodatkowych obowiązków na komorników, dotyczące informowania o możliwościach, które przysługują osobie, przeciwko której jest prowadzona egzekucja, też należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim wydaje się, że ograniczy to chociażby napływ tych spraw, które są przedawnione. Ten pomysł, aby w postępowaniu upominawczym elektronicznym były rozpatrywane sprawy, które są wymagalne, ale dla których termin wymagalności nie przekracza pięciu lat od momentu złożenia pozwu, też ukróci taką praktykę polegającą na tym, że przeterminowane czy przedawnione są kierowane do sądu chociażby przez firmy windykacyjne, które zalewają po prostu sądy takimi sprawami, a później jest to odkręcane przez osoby, przeciwko którym zostały wydane nakazy.

W tej sytuacji, oczywiście podzielając przesłanki, które stanęły u podstaw tego projektu, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnosi o skierowanie tego projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 3 4 5 6 21 22 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.