Wideo

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Data: 2013-01-04

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do posła wnioskodawcy. Mianowicie jaka jest ocena tego projektu dokonana przez środowisko przedsiębiorców? Myślę bowiem, że w dużej mierze działalność sądów dotyczy firm prowadzących działalność gospodarczą. Skoro jest bowiem ten projekt, to wynika on z pewnego problemu. Gdyby problemu nie było, to nie byłoby potrzeby wprowadzania do Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowanych zmian. Rzeczywiście interesująca jest sprawa monitorowania funkcjonowania e-postępowania, bo liczba 3% nietrafionych nakazów wydaje się po prostu trochę zaniżona. Sądzę, że tych nietrafionych nakazów może być znacznie, znacznie więcej. I to jest pytanie do ministerstwa.

(Dzwonek)

Czy e-postępowanie, sądy, ich działalność są na bieżąco monitorowane i jaka jest realna skala zjawiska nietrafionych nakazów w postępowaniu upominawczym elektronicznym? Dziękuję.

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

Data: 2013-01-04

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt zawarty w druku nr 988 wprowadza do postępowania cywilnego nową instytucję właściwości odmiejscowionej. To taki wyjątek od ogólnej zasady, kiedy właściwość sądu ocenia się według miejsca zamieszkania pozwanego. Zgodnie z projektem ta właściwość będzie zależna od tego, któremu sądowi zostanie powierzona dana sprawa, która wpłynęła w wyniku postępowania elektronicznego w postępowaniu upominawczym elektronicznym i wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku, bo rzeczywiście to postępowanie, które odbywa się za pomocą systemów teleinformatycznych, właściwie nie stwarza jakichś wielkich kłopotów i uciążliwości dla strony pozwanej. Należy się tutaj zgodzić z wnioskodawcami, że właściwie ten dostęp do akt znajduje się w Internecie, czyli po prostu bez względu na to, gdzie ta sprawa będzie rozpatrywana, pozwany zawsze będzie mógł śledzić jej przebieg. To jest jedna rzecz. Ta propozycja na pewno usprawni przebieg postępowania cywilnego, natomiast kolejne propozycje dotyczące wzmocnienia pozycji dłużnika, pozwanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym i upominawczym elektronicznym, też wydają się słuszne. Szczególnie w postępowaniu upominawczym elektronicznym często jest tak, że dłużnik czy domniemany dłużnik rzeczywiście dowiaduje się o tym, że zapadł wyrok w procesie cywilnym, zasądzający roszczenie na etapie postępowania egzekucyjnego. Często jest tak, że właściwie nastąpiły już skutki, które trudno jest odwrócić, a przynajmniej jest to niezwykle uciążliwe dla osoby, przeciwko której zasądzono wyrok.

Zabezpieczenia związane z nałożeniem dodatkowych obowiązków na komorników, dotyczące informowania o możliwościach, które przysługują osobie, przeciwko której jest prowadzona egzekucja, też należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim wydaje się, że ograniczy to chociażby napływ tych spraw, które są przedawnione. Ten pomysł, aby w postępowaniu upominawczym elektronicznym były rozpatrywane sprawy, które są wymagalne, ale dla których termin wymagalności nie przekracza pięciu lat od momentu złożenia pozwu, też ukróci taką praktykę polegającą na tym, że przeterminowane czy przedawnione są kierowane do sądu chociażby przez firmy windykacyjne, które zalewają po prostu sądy takimi sprawami, a później jest to odkręcane przez osoby, przeciwko którym zostały wydane nakazy.

W tej sytuacji, oczywiście podzielając przesłanki, które stanęły u podstaw tego projektu, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnosi o skierowanie tego projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013

Data: 2012-12-10

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym dowiedzieć się, czy pan minister ma świadomość tego, że większość samorządów już osiągnęła próg zadłużeniowy albo niedługo go osiągnie. Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób te samorządy mają w przyszłym roku realizować działalność inwestycyjną, realizować zadania inwestycyjne, bo przecież nie z kredytów. Kredytów nie będą już mogły zaciągnąć. Czy rząd, jeśli chodzi o tę sprawę, zamierza w jakiś sposób pomóc? To jest pierwsza rzecz.

Chciałbym też, panie ministrze, dowiedzieć się, czy w przyszłym roku rząd znowu planuje oszczędzać kosztem samorządów. Chodzi mi o dokładanie zadań bez przekazywania środków. Ostatnio konwent marszałków przyjął stanowisko, że środków na pieczę zastępczą jest stanowczo za mało. Czy te praktyki również będą obowiązywały w roku 2013? W końcu chciałbym dowiedzieć się, z takiej czystej ciekawości, z jakich środków będą finansowane usterki na przejezdnej autostradzie A2.

(Dzwonek)

W normalnej sytuacji w normalnym państwie takie usterki byłyby finansowane w ramach umowy gwarancyjnej, natomiast po pierwsze, wiemy, że podmiotów, które wykonywały te autostradę, już nie ma, to jest jedna rzecz, a nawet gdyby były, to polski wynalazek – ustawa ministra Nowaka o przejezdności zmieniła zasady gry w trakcie trwania inwestycji i w trakcie trwania umowy. Rozumiem, że nie mamy żadnych możliwości finansowania tych usterek, jak tylko właśnie z budżetu państwa.

Wicemarszałek Jerzy Wenderlich: Panie pośle. I to już… Jeśli pozwoli mi pan coś powiedzieć...

W ogóle ciekawe, ile tak naprawdę ta autostrada kosztowała.

(Oklaski)

Czytaj więcej

Pierwsza 1 2 3 4 5 6 7 22 23 Ostatnia

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.